# (bogdomkantoor) 2002-12-3 20:49:54


We gaan ons de komende weken concentreren op de GabberCore, en dus niet aan sociaal contact, nog aan hygine doen.

Google