# (tip) 2003-1-2 18:54:56


Een tip voor de oudjaar-nieuwjaar zingers, die, net zoals wij, vooral uit zijn op de drank:
Na een korte sessie improvisatie zijn we tot het volgende award-winning liedje gekomen:

(met de melodie van 'Drie Koningen')
Drie Koningen,
Drie Koningen,
geef mij ne nieuwen hoed(1),
os paard is gestorve,(2)
de veearts kan ni helpe,(3)
wa moete we nu doen?
Jenever, ne lekbol
Jenever, ne lekbol,
...

Het is zo dat naarmate het promille stijgt, bepaalde woorden eenklaps vervangen kunnen worden.

Zo kan (1) vervangen worden door:
geef mij nen nieuwen hond

(2) door:
os vader is versleten

(3) door:
de weerman kan ni helpe

Dit slechts als voorbeeld.

Maak tevens vooral uw bedoelingen duidelijk door zolang mogelijk 'jenever' te herhalen, tot het gewenste effect bereikt is...

Uit ervaring,
Smekes

Google