# (bogdomkantoor) 2003-1-4 09:52:23


Hmm, we DACHTEN dat we uitgeslapen waren gisteren, maar de realiteit bewees het tegendeel, zowat tegen de middag bezweek iedereen aan een acuut slaaptekort. Enkel Jonas kon nog redelijk functioneren, maar het slaaptekort wekte bij hem hallucinaties op, die hem Barf deden stampen en hem na 15 uur ineen deden krimpen in de WC.

Google