# (bogdomkantoor) 2003-1-5 22:05:58


Spauwer had vandaag weer een toeval. Het duurde even eer we deze onder controle kregen, maar terwijl JEFFOsZ en Mr. Tibalt hem onder bedwang hielden konden Smekes en Barf nog net op de morfine vinden, die Feel had verstopt onder zijn stapel PlayGirls. Het was echter wel Nonkel Van Grauwel die het grijpen en van onder de stapel halen deed. Aangezien enkel Nonkel Van Grauwel en Feel zelf ongevoelig zijn voor de negatieve effecten die de PlayGirl op uw karma kan hebben. Iedereen weet dat de PlayGirl door robots gemaakt worden...

Google