# (bogdomkantoor) 2003-1-8 09:23:41


Nonkel Van Grauwel kreeg een visioen dat er op het kantoor illegaal gehackt werd. Smekes vond dit totaal belachelijk en schold Nonkel Van Gauwel uit voor 'dissonante teef', en stampte Feel zonder reden onder zijne put. Barf, in tegenstelling tot Smekes, wist waar Nonkel Van Grauwel over bezig was, en vond dit onwaarschijnlijk omdat Spauwer nog steeds buiten westen is en gelukzalig ligt te kwijlen op een stapel vakliteratuur van Koenie, de Potloodman.

Google