# (bogdomkantoor) 2003-1-13 20:08:55


Smekes blijkt echt wel niet goed te zijn van de spruiten die gisteren en heeft de dag doorgebracht met wat te kotsen op zichzelf en een penetrante geurt te verspreiden terwijl hij in het hem toegewezen ziekebedje lag. Gezien de tamelijk gore toestand van de lucht kwam Koenie nog niet terug. Spauwer had een moeilijke dag vandaag en reageerde zich af op Mr. Tibalt, die echter niet reageerde aangezien hij nog steeds in een lichtjes comateuze toestand zijn roes aan het uitslapen was.

Google