# (bogdomkantoor) 2003-2-4 21:50:56


Ingesneeuwd zijn is gezellig, tot Spauwer van Veggie Juice drinkt. Schreeuwend en joelend achtervolgde hij Mr. Tibalt, die een panische angst ontwikkelde voor de toxische uitwasemingen en logischerwijze op de vlucht sloeg (met de nadruk op slaan, Mr. Tibalt in acht genomen).

Google