# (bogdomkantoor) 2003-2-8 17:41:12


Ingesneeuwd zijn is minder gezellig als de verbinding met de buitenwereld verbroken wordt.

Google