# (bogdomkantoor) 2003-2-11 21:41:19


Om Feel UIT zijn comateusachtige toestand te krijgen, was het Smekes, die na gezamelijk overleg van de geheel bogdomkantoorbevolking (including de hangende GabberCorporation mens, en buiten Feel en Smekes zelf) uitverkozen was, die een serieuze stamp moest geven tegen het welgevormde achterste van Feel. Volgens de berekeningen van Barf en Spauwer, was het dat wat Feel nodig had om een beetje grip op zichzelf te krijgen. De berekeningen van Barf en Spauwer hielden eigelijk in dat ze tesamen vier-op-een-rij probeerden te spelen met een telraam. Nietemin was het blijkbaar hetgene wat Feel nodig had om tot zichzelve te komen. Misschien was die overdosis vlugzout ook wel een factor die een rol speelde.

Google