# (bogdomkantoor) 2003-2-14 19:03:05


De vermoedens gaan de ronde dat Feel er achter is gekomen dat het Smekes was die, alhoewel goed bedoeld, een stamp gegeven heeft tegen het welgevormde achterste van Feel. Feel probeerde wel vandaag om subtiel dicht in de buurt te komen van Smekes, maar laatstgenoemde moest steeds toevallig op mysterieuze dingen gaan passen of hier en daar gaan kuisen, wat hij anders nooit doet. Spauwer staat nog steeds best wel fijn met zijn strik, alhoewel het nest vlooien een beetje afbreuk doet aan de maagdelijke schijn...

Google