# (bogdomkantoor) 2003-2-15 16:46:57


Feel tracht Smekes nu wel degelijk te stalken, maar moet nog wat aan zijn timing werken. Dit laatste uit zich onderandere in het feit dat Feel steeds uit de pot komt kruipen, 15 of 16 minuten NA een bezoek van Smekes. We veronderstellen echter dat hij het uiteindelijk wel zal leren. JEFFOsZ heeft zelfs al zijn stofzuiger ingezet bij de weddinschappen die nu geleidelijk aan op gang komen. Smekes is zich redelijk bewust van de dreiging, maar weet vermoedelijk niet in welke mate deze hem boven het hoofd hangt. Nonkel Van Grauwel moest kotsen van het lachen, hetgeen de eerste keer is in de geschiedenis.

Google