# (bogdomkantoor) 2003-2-22 19:48:46


JEFFOsZ heeft de schijterij en is er trots op. Er valt wel op te merken dat de rest zijn trotsige stemming niet echt schijnen te delen. Koenie heeft hier en daar mosterd gesmost, zodat Nonkel Van Grauwel steeds maar denkt dat het mosterdmannetje nu eindelijk van de maan naar beneden is gekomen. Mr. Tibalt vindt de veronderstelling van Nonkel Van Grauwel, namelijk dat de maan een mosterdmannetje is, heidens, en verklaart zich nader door te exclameren dat de maan een God is, die met de mensen hun pietje speelt. Spauwer vraagt zich af waar die zever nu weer op slaagt, aangezien Mr. Tibalt morgen zal zeggen dat hij athe´stisch is.

Google