# (bogdomkantoor) 2003-2-24 21:39:41


Spauwer en Barf waren vandaag weer wat aan het gniffelen over een project dat goatse noemt. JEFFOsZ kreeg er de schijterij van. Feel heeft Nonkel Van Grauwel gestampt, zonder reden.

Google