# (bogdomkantoor) 2003-3-1 13:04:36


We hebben Nonkel Van Grauwel verkozen (lees: we hebben onze hand opgestoken en naar Nonkel Van Grauwel gewezen) om de keet hiernaast te onderzoeken. Nonkel Van Grauwel was meteen enthousiast en offerde een schaap aan Marduk, de god van die moment.

Google