# (bogdomkantoor) 2003-3-15 22:20:17


Smekes, Spauwer en Barf deden nog wat veldonderzoek in Leuven. Tegen het einde van de dag waren ze wel Barf kwijtgeraakt, deze was vastgeraakt aan een wagen toen hij snoep probeerde te stelen van een der late carnavalstructuurachtige wagens. JEFFOsZ had het aan de stok (of beter gezegd, potlood) met Koenie, die voet bij stuk hield dat De Meetrix een idee van DJ Ranzig Smegma was.

Google