# (bogdomkantoor) 2003-3-16 17:46:12


Er storte zomaar een gebouw in, ergens in de buurt. Nadat we de hele dag uit het raam hebben zitten gapen hadden we door dat het zondag was en we eigenlijk niet eens aanwezig moesten zijn.

Google