# (bogdomkantoor) 2003-4-15 09:16:21


Veel had Mr. Tibalt eigenlijk niet aan de geschooide benzine, zo bleek achteraf. Want deze viel niet te pruimen en werd dan ook, in de meeste gevallen, spontaan terug gestort (met de nadruk op 'gestort'). Met de staart links van de twee poten keerde hij weder naar ons toe, maar hield ons op een redelijke non-homosexuele afstand met zijn getrouwe tweesnijdend zwaard, ook wel bijgenaamd 'Den Bowner'.

Google