# (bogdomkantoor) 2003-4-18 14:46:02


Na even bijgekomen te zijn na een overdosis 'Godfarter' vlogen we wederom de lachcoma in, na het ontdekken van een straat die 'Stompaarshoek' noemt.

Google