# (bogdomkantoor) 2003-5-13 22:05:38


Feel was redelijk gecrasht vandaag. En dit om twee factoren. Ten eerste had Feel een mooi bloemetje gevonden dat bij zijn haar paste en is Mr. Tibalt daarover gereden met zijn Duvel-2898-Engine, onder het motto: 'als ik bloemschikkers wil zien, ga ik wel naar de WC'. Ten tweede zei Barf en Smekes toevallig na elkaar respecievelijk de woorden 'speciale editie' en 'Flair'. Hierdoor werd Feel herrinert aan zijn beruchte Flair en blijkbaar zijn de wonden nog niet geheeld. Spauwer zet zijn karmatheorie voort en blijft het effect van Smekes op zijn karma bestuderen.

Google