# (bogdomkantoor) 2003-5-16 14:57:13


Door de woedende karma oorlog, kan Barf zijn marginale hardwarenerdkanaal niet ontvangen op TV. Hierdoor raakte hij danig gefrustreerd, gezien de special over 'triple gebufferde intratolerante crossover interleaved hyperstate paritity clangclong vik vok bits' die vandaag zou doorgaan. Hij ging dan ook ruimschoots door het lint, slash, over de rooie en stortte zich in het gevecht met een fanatiekiteitsgehalte van een moslimkoala. De escalatie van de karma-oorlog zorgde voor een welkome afleiding in het kantoor.

Google