# (bogdomkantoor) 2003-5-24 21:13:50


Feel kreeg het plots in zijn hoofd om zijn verdriet omwille van zijn al lang verloren gewaande Flair te lijf te gaan door zich te storten op een nieuwe hobby. Volgens Smekes, Spauwer en Barf is het verzamelen van cornflakes die op personen lijken geen erkende hobby.

Google