# (bogdomkantoor) 2003-5-26 21:59:32


Barf heeft een cornflake van Feel zijn verzameling gegapt en opgegeten. Het ging hier om een exemplaar dat volgens Feel op Herman Stoned, euh, Brood lijkt. Volgens Barf echter leek het alleen maar lekker. De rest van het kantoor probeerde zich niet te moeien met het cornflakesconflict, behalve Nonkel Van Grauwel, die in een sadistische bui was.

Google