# (bogdomkantoor) 2003-5-29 13:10:49


Uit sympathie -slash- respect met de aan examen lijdende student worden de marginale gebeurtenissen van het kantoor opgeschort tot nader order. Smekes heeft het laatste stuk echter niet gelezen en hinkt rond met een vals mank been uit sympathie voor den mensen met een mank been.

Google