# (tip) 2003-6-19 19:45:13


Fotos van de fuif van Sehan en Greetje (wie dat ook moge zijn) 30 november 2002. Bogdom was er niet bij, maar aan het aantal bakken palm te zien had het wel gemoeten.

Smekes

Google