# (bogdomkantoor) 2003-6-26 20:28:20


Iedereen had te doen met een blackout en kwam pas vandaag wederom op de been om zich gereed te maken voor het volgende evenement: het eindejaarsbakje. Of iets dergelijk. Spauwer heeft weer zitten knoeien met tijd-ruimte

Google