# (bogdomkantoor) 2003-7-30 21:42:20


Morgenvroeg vertrekken Spauwer, Smekes, Mr. Tibalt en Feel tezamen naar de conferentie voor Marginaliteit en Randgevallen als vertegenwoordigers van Bogdom. Waarschijnlijk zal de samenvatting van het hele gebeuren, dat van donderdag tot en met zaterdag duurt, weer een groezelig marginaal hotelletje en vastzitten op een speeltuig in de speeltuin bedragen. Een samenvatting bedraagt niet, zei Nonkel Van Grauwel, maar vooruitstrevende spelling heeft ook nog niemand kwaad gedaan.

Google