# (bogdomkantoor) 2003-8-2 16:04:46


Niemand, behalve Feel, heeft enig probleem ondervonden bij het vertegenwoordigen van bogdom. Feel had er moeite mee dat er in het groezelig hotelletje geen badstop beschikbaar was en kon pas na veel tegenspruttelen ervan overtuigd worden dat de beste oplossing het gebruiken van de eigen hiel als improvisatiebadstop was. Voor deze handeling kon bogdom trouwens een prijs in de wacht slepen als de beste biologische improvisatiebadstop in de categorie 'de gordel en lager'. Het was nochtans een nipte overwinning op de knie.

Google