# (tip) 2003-8-10 11:47:29


Wat is het nut van links en rechts als je moet vragen 'welke links?'

een intraretorische vraag,
van Smeekhuis

Google