# (bogdomkantoor) 2003-8-19 20:22:45


Smekes was er vandaag even niet, Spauwer deed dan maar marginaal voor twee. De laatste weken waren saai, maar dat is uiteraard niet onze schuld, want ook al was het onze schuld, dan zouden we zonder plooi (althans geen plooi die leugens doet vermoeden) in onze gezichten komen verkondigen dat het onze schuld niet was. Volgens de berekeningen van Nonkel Van Grauwel zal het marginaliteitsgehalte stijgen na midden september. Laten we hopen dat dit eerder het geval is.

Google