# (bogdomkantoor) 2003-9-4 23:44:18


Smekes heeft zijn muse gevonden en is weer bezend met froetieloepsen. Spauwer wil een keyboard kopen om in de kast te zetten en Mr. Tibalt denkt erover om een cursus aikido te volgen met als specialisatie het onthoofden van kippen in semibevroren toestand. Nonkel Van Grauwel wenst hem alvast veel succes toe en sipte de hele dag van haar zelfgebrouwen Koekoeksthee.

Google