# (bogdomkantoor) 2003-9-9 14:10:10


Deze voormiddag heeft het gebrand in het kantoor van bogdom. Zoals verwacht vond het incident plaats in het hoekje van Koenie, De Pot-lood-man. De kantoorbemanning dacht uiteraard en zonder tegenpruttelen in de richting van de potloodvormige gasflessen die onverantwoordelijk opgestapeld lagen naast de verzameling persoonlijke zelf-ontvlambare bezittingen van Koe-nie. Doch de brandweer oordeelde, en pende duidelijk neer in het officiŽle rapport, dat de oorzaak lag bij uitslaande vlammen van de CD-brander van de computer van Koenie. Alhoewel dit ons deed fronsen, met de wetenschap in het achterhoofd (behalve bij Smekes en Barf, wiens achterhoofd tijdelijk uitgeschakeld was) dat de computer van Koenie al jaren niet meer werkt sinds hij de stroomkabels van zijn eigen apparaat heeft doorgekauwd. Aangezien de zon scheen stelden we geen vragen bij het rapport.

Google