# (bogdomkantoor) 2002-3-20 16:48:45


Nog steeds denkt iedereen hard na, het kantoor moet hoognodig verlucht worden want Spauwer heeft al in zijn broek gedaan. Alleen Smékûs kon even uit trance komen om dagelijks verslag uit te brengen.

Google