# (bogdomkantoor) 2003-9-10 23:42:42


Spauwer vind het leger een belachelijke zaak, maar kreeg ambras met Mr. Tibalt, die vr nutteloos geweld en marginaliteiten met rode peren (of pepers) was. Nonkel Van Grauwel heeft geleerd hoe je konijntjes bang maakt.

Google