# (bogdomkantoor) 2003-9-23 21:26:35


Vandaag was het hamburgeravond op het bogdomkantoor. Barf ging de weddingschap van Nonkel Van Grauwel aan om vier eieren op 1 hamburger te pletten en naar binnen te schuiven (waarbij er 1 exemplaar terechtkwam in zijn oor). Volgens Smekens was het maximum aantal van maximaal op te peuzelen eieren per dag maximaal 10. Spauwer vond dit maar niets, maar Feel dacht dat hij zoiets gelezen had in de Flair van enkele dagen geleden. Mr. Tibalt maakte zijn gepatenteerde 'hot burger', waarmee eveneens onschuldige jongetjes uit Neerpelt mee omgelegd worden.

Google