# (bogdomkantoor) 2003-11-3 21:08:51


JEFFOsZ moest de stimerollekes van gisteren teruggeven omdat blijkbaar de persoon die hem deze gegeven had niet bevoegd was op gebied van het uitdelen van stimerollekes. Deze waren blijkbaar vooral bedoeld om de grote meneer van de garage te plezieren, die ze op zijn beurt aan zijn dellerige vrouw gaf. Aangezien de actie 'teruggeven' kost wat kost moest gebeuren, stelden de meneren van de garage zichzelf tevreden met een bijeengekauwde bal verlebberde stimerolkauwgommekes. Spauwer vond het toch mooi en trok snel een foto van de druipende bal bijeenverteerde resten, maar hield zijn vinger voor zowat het hele fototoestel en trok zo een foto die (he, een woordspeling) op niets trok.

Google