# (bogdomkantoor) 2003-11-4 18:48:32


Bij nader inzien hebben ze de uit zijn krachten gegroeide kauwgombal toch maar terug in onze bus gedropt, met als gevolg dat we met een verstroppinkje zaten. Feel was hierdoor de gehele dag niet te spreken doordat hij omwille van het verstroppinkje zijn Playgirl niet kreeg. Spauwer kreeg een pizzakick en was wanhopig op zoek naar pizzas en heeft de muismat van Koenie opgegeten omdat die bedekt was met een laagje oeroude spauw zodat het (van ver) misschien op een pizzatje leek. Dat matje is hem trouwens nog slecht bekomen ook.

Google