# (bogdomkantoor) 2003-11-11 20:28:34


Spauwer heeft vandaag met een onbekende Engelssprekende artistieke jongeling die zich anders toch maar verveelde aan een vette achtergrond voor jouw computerdoos gewerkt. Feel viel hem nagenoeg permanent lastig met domme opmerkingen en niet-opbouwende commentaar over de combinatie van kleuren en letterypes, zodat tot slot Barf, die het gemekker niet meer aankon, Feel een vette stamp gaf en hem op die manier duidelijk maakte dat zijn puisterige houding niet gewenst was en een smet vormde voor de sfeer van het kantoor. Bovendien materialiseerde (als het ware) vandaag zich het spannende vervolg op het tijdbestedingsvraagstuk betreffende Smekes van gisteren. De uitkomst was volgens de wet van de vervolgstukken eigelijk voorspelbaar, gezien het doorgaans zo is dat een tweede deel van iets crap is (een tegenvoorbeeld bij voorbeeld: de Monkey Island reeks), de bewakingscamera bewees dan ook dat Smekes die bewuste tijdspanne wel degelijk de activiteiten uitvoerde waaarvan hij beweerde dat hij ze uitgevoerd had.

Google