# (tip) 2003-11-21 11:49:34


Wie gaat er op 23 maart mee naar kraftwerk in den AB? Daar kan miljaardedju wa gebogt worden, daar houdt niemand zich in. prijs voor ticket is 30euro , wat nog meevalt. ( vind ik want ik heb het er voorover).
Heverleeboys die er iets voor voelen om mee te gaan sturen maar een mailje naar ziekestrontvreter@hotmail.com ! ca va?
Da zvidanja!

Google