# (bogdomkantoor) 2003-11-26 21:51:29


Koenie deed vandaag 'hard dak' veel moeite om braafjes te zijn. Dit lukte maar met mondjesmaat, als we de verwoeste toiletten in rekening nemen. Barf bood aan om de wederopbouw te organiseren, maar Spauwer vermoedde dat er dan wel teveel gechipoteerd ging worden. JEFFOsZ wist niet wat 'gechipoteerd' betekende en werd prompt bekroond tot analfabeet. Het was bijna duidelijk dat ook Nonkel Van Grauwel iets wou zeggen over 'gechipoteerd', maar na de bekroning van JEFFOsZ, kwam er niets meer uit het desbetreffende spraakorgaan.

Google