# (bogdomkantoor) 2004-2-4 12:25:15


De blokkenrage is uiteindelijk voorbij gewaaid, en de draad van de alledaagse activiteiten wordt langzaamaan weer opgepikt. Eerst en vooral moet iedereen zich eens grondig wassen, we hebben reeds een deskundig team archeologen ingehuurd om de hardnekkige vortige korsten die zich op onzer lichamen gevormd hebben te verwijderen zonder de geschiedkundige waarde ervan verloren te laten gaan.

Google