# (bogdomkantoor) 2004-2-11 20:34:33


Het duurde blijkbaar nog wel even voor we bij onze positieven waren, maar nu blijkt dat we sinds de komst van de archeologen in een coma gepraat waren door de hoogst intelectuele maar in het geheel niet te pruimen verhandeling over het belang van de vondst van twee aaneengekoekte fluimen door de marginaalste van het archeologisch team.

Google