# (bogdomkantoor) 2004-3-3 21:03:02


Feel kreeg vandaag een spontane aanval van paranoia, nadat hij al enkele weken zijn Playgirl via de post niet heeft gehad. Bovendien heeft hij ook geen verse Flair kunnen bemachtigen, aangezien de kerels van het gazettenwinkelken (het is verantwoord om voor dit woord de plaatselijke variant te gebruiken, volgens het koninklijk besluit dat ergens tussen delen 3, 4, en 5 zit) blijkbaar altijd een bordje buiten hangen (waarop vermeld staat dat de desbetreffende winkel gesloten is) als ze Feel zien afkomen. Spauwer is het gezever van Feel redelijk beu, en heeft zich teruggetrokken in zijn persoonlijke ruimte om zich af te reageren door zijn ballpointpennen (hier is het ni veroorloofd om het woord "bik" te gebruiken, ... denkik) alfabetisch te rangschikken.

Google