# (bogdomkantoor) 2004-3-10 19:52:03


Bogdom wordt momenteel belaagd door een bazin die we niet kennen. Deze blijkt zo zat als een pollepel te zijn en voortdurend de stroom uit te schakelen. Bovendien zit ze altijd maar 'bezoekers, uit!' te roepen. zeer cryptisch allemaal, maar we zijn er mee bezend.

Google