# (bogdomkantoor) 2004-3-20 16:04:34


Er gaan algemeen stemmen op om Spauwer, nu en dan de insurnetguru er toe aan te zetten om eindelijk de vervolgen van het epos van Nonkel Van Grauwel op het bogdomheiligdommetje op het al eerder vermelde insurnet te plaatsen. Barf verwees naar het forum als middel om de misnoegdheid te uiten. Nonkel Van Grauwel is uit protest spontaan in een niet definieerbare toestand verzeild geraakt. We kunnen u wel verzekeren dat het iets met kaka te maken heeft.

Google