# (bogdomkantoor) 2004-4-12 19:36:44


Vandaag moest de brandweer er weer aan te pas komen. Volgens Spauwer was het namelijk zo, dat broodroosters en douches perfect kunnen samengaan. Met een deftige kortsluiting en een fikkie tot gevolg. Bovendien zitten we nu opgescheept met een brandweerman, Willy genaamd. Zoals in de zin 'Brandweerman Willy'. Deze dubbel laatstgenoemde is namelijk in zulk diep gesprek verwikkeld geraakt met Feel, dat de rest van de brandweerlui al vertrokken is, zonder hem mee te nemen op hun blitse brandweerwagen. Uit het feit dat ze zelfs de aangebode whiskey afsloegen, konden we tevens ook afleiden dat hij niet eens erg geliefd is. Smekes liet een sarcastische memo rondgaan, waarin hij Spauwer bedankte voor diens onrechtstreekse verantwoordelijkheid in de zaak van het neerplanten van Brandweerman Willy in ons kantoor. Nonkel Van Grauwel is in diep peinzen gezonken na het aanschouwen van Das Willy (zoals in de zin 'Das Boot'), en is met Mr. Tibalt naar een of andere officiele instelling vertrokken.

Google