# (bogdomkantoor) 2004-4-13 13:37:39


Het veldwerk van Nonkel Van Grauwel en Mr. Tibalt heeft opgeleverd dat Brandweerman Willy eigenlijk een neger is, en bovendien de nicht van Spauwer. Om familiale redenen meende Spauwer dat het nodig was om Willy een optrekje te geven in het kantoor. Dit was echter al gebeurd om kameraadschappelijke redenen op aandringen van Feel. Als gevolg van de hoge kinkyheidsgraad van de nachtelijke gesprekken tussen Brandweerman Willy en Feel, was het nodig dat het hele kantoor nog eens ontsmet werd, een taakje dat aan Koenie werd opgedragen.

Google