# (bogdomkantoor) 2004-4-24 10:13:24


Alhoewel Barf en Smekes principieel tegen looknmeet.com zijn (zoals in de zin: "het verachtelijk decadente en al helemaal niet maatschappelijk verantwoord noch goed te praten met welk parodigma dan ook") is de link naar de looknmeetwebstek van brandweerman Willy via bogdom verspreid geraakt. Uit bepaalde informanzie op deze stek blijkt echter dat Brandweerman Willy een communist is, en dan nog wel een vuile. We hebben dus te maken van een dualiteit waarin we eveneens kunnnen spreken van Kameraad Willy. JEFFOsZ liet zijn ongenoegen op dierlijk duidelijke wijze blijken door een welgemeende 'ieieieuuuw'.

Google