# (bogdomkantoor) 2004-4-25 10:32:03


Omdat de voedselinspectie vandaag over de vloer gekomen is en vond dat communisten onhygienisch zijn, hebben we Willy voor onbepaalde tijd opgesloten in de squashruimte. Hier hebben toch al ettelijke gortige toestanden plaatsgevonden zodat ze niet meer te redden is en we Willy evengoed daar vies kunnen laten wezen. Feel is akelig stil na de waarschijnlijk kortstondige verbanning. Spauwer moest ineens hard lachen met de voedselinspectie, aangezien die blijkbaar vergeten waren dat ze op zondag niet moesten werken. Daarna lachte Smekes Spauwer uit, omdat Spauwer zelf aanwezig was op kantoor op een zondag, en zo ging het kringetje het hele kantoor rond, tot we allemaal aan het lachen waren en niemand de gesmoorde braakneigingen van Willy hoorde, die blijkbaar nog enkele overgebleven paddestoelen van de paddestoelenplaag enige tijd terug gevonden had.

Google