# (bogdomkantoor) 2004-6-17 21:32:58


Spauwer heeft al weer ettelijke etmalen niet geslapen, en begint weer duidelijk meer overeenkomsten te vertonen met zijn inmiddels al lang uitgestorven voorvaderen (die met het ruige haar). Barf vertelde hem daarom bij gelegenheid dat wanneer Spauwer een schilderij zou zijn, hij zeker niet te veel mag slapen, want dan is ie creatiever. Op deze uitbarsting van plots diep inzicht in de vaginawanden van tijd en ruimte noemde Smekes Barf een rooster (van het Engelse). Nonkel Van Grauwel, die anders wel gezellig wil toekijken als er zulke spektakels tentoon gespreid worden, kon vandaag even niet gezellig toekijken gezien de verdieping (als in, verdiept in, niet eerste, tweede of gelijkvloersverdieping) in de cursus metafysische, die bij nader inzien ook wel eens metaalfysica kon geweest zijn.

Google