# (bogdomkantoor) 2004-9-5 17:00:11


Blijkbaar zijn we even gehiberneerd geraakt doordat Nonkel Van Grauwel de diepvries te lang had open laten staan. Na een geduchte spanking van laatstgenoemde hervatte de volledige bemanning de werkzaamheden weer. Mr. Tibalt had blijkbaar van onze hibernante toestand gebruik gemaakt om een transcenderingsmachine te bouwen en nog te transcenderen ook, of dat vermoeden we toch, aangezien er geen spoor meer is van Mr. Tibalt en Nonkel Van Grauwel, die iets gevoeliger is voor metafysische knick-knack, wel last heeft van een vrij kwaadaardige yet sympathieke aanwezigheid. Smekes ontdekte tot zijn ontsteltenis dat het quasi verboden is om over te geven op de openbare weg onder het tonen van de geslachtsorganen. Na deze omklemmende ontdekking, zette hij zich aan het werk om een brief naar Zijne Majesteit de Cocking te schrijven om dit hoogst onplezierig misverstand opgehelderd te zien. Spauwer (aka Beunhaas) vond dat hij na de hibernatie wel wat spicy mocht wezen, en kocht een nieuwe tanga met schapenhaartjes. Feel vond dat het hem beeldig stond, en bood al aan om hem eens te lenen voor diens Animal Fisting Suprise Bukkake Party, dat hij zoekt te plannen.

Google